Emoce = koření úspěšné prezentace

Představte si, že jste master chef (prezentující) a Vaším úkolem je uvařit lahodný pokrm (odprezentovat prezentaci), který dostane do kolen většinu vrchních ochutnavačů (posluchačů). Můžete použít jakékoli suroviny (techniky). Obejdete se ale bez koření (práce s emocemi)?

Domnívám se, že ne.

Myslím si, že úspěšné prezentace vyvolávají u posluchačů emoce, dojímají je, šokují, rozesmívají, baví. Babiččina svíčková taky chutná a voní unikátně, připomene nám dětství a navodí pocity s ním spojené.

Co si vlastně pod pojmem emoce představit?

Jednovětná definice je složitá. Sama emoce vnímám jako citové jevy a jejich kombinace vyjadřující určitý stav prožívání. Některé teorie emoce nedělí na pozitivní a negativní. Můžeme se například spravedlivě hněvat nebo nepřejícně radovat (škodolibovat). Psycholog a expert na neverbální komunikaci Paul Ekman definoval jako 6 základních emocí radost, smutek, hněv, znechucení, strach nebo překvapení.[1] Každá z emocí podle Ekmana vysílá vlastní signály, které se nejvýrazněji projevují ve tváři a hlase. Emoce také tělesně prožíváme. Chladnější ruce, pocení a chvění ve svalech paží a nohou. Poznáváte strach?[2] Pocit tlaku, napětí a horka spolu se zrychleným dechem a srdečním tepem charakterizuje hněv. Ztěžknutí očních víček, slzy v očích a pálení v krku jsou reakce při smutku. Jedná se o subjektivní prožívání, které může, ale nemusí být navenek zřejmé. Vzpomeňte si, kolikrát jste se snažili zamaskovat zklamání, hněv nebo radost? Na tělesné úrovni mnohdy nejsme schopni postřehnout fyzické projevy jednotlivých emocí u ostatních lidí. Všímejte si ale jejich výrazů ve tváři. Věděli jste jak rozpoznat upřímný úsměv od falešného?[3] Vnímání emocí svých i ostatních je přirozeností, kterou děláme denodenně. V analýze emocí se může každý z nás zdokonalovat.

Představte si další takovou metaforu: prezentování jako umění prodávat myšlenky, vizi nebo produkt. Kupujícím je vaše publikum. A jestli kupuje nebo ne poznáte z výrazů tváří. Poznáte to také podle smíchu, který je pomyslnou odměnou za váš zdařilý vtip. Dokážete-li svou prezentaci přetransformovat v zážitek, o kterém pak vaši posluchači nadšeně poví svým přátelům, máte vyhráno. Člověk však může být 1000x expert ve svém oboru a stejně prezentovat jalově a nezáživně. Špatná prezentace pak může zabíjet dobré myšlenky. Nebo naopak skvělý marketing může kompenzovat jisté nedostatky nebo dokonce nevalnou kvalitu produktu.

Proč tedy své prezentování okořenit (vhodnými) emocemi?

  1. Posluchači se budou bavit, pochutnají si. Emoce dělají z prezentací show.
  2. Pro zdůraznění určitých pasáží, myšlenek. Z oboru kognitivní psychologie je známo, že nové informace si lépe zapamatujeme spolu s prožíváním emocí. Tudíž budete nezapomenutelní.
  3. Emoce vaší prezentaci dodají dynamiku. Dokážou nadchnout a okouzlit. Pomohou vám zaujmout a udržet pozornost publika.
  4. Díky autenticky podaným emocím můžete získat sympatie a důvěru posluchačů. Dáváte tak vlastně najevo, že jste lidská bytost, která chce s ostatními sdílet určité téma.

Jak na to?

  1. Autenticky. Pomocí vyprávění svých reálných příběhů. Vyberte takové, které jsou něčím výjimečné nebo se s nimi mnozí lidé mohou ztotožnit. Definujte si své silné stránky a snažte se je při prezentování využívat.
  2. Hravě. Reflektujte míru energie v publiku a improvizujte. Zkuste zapojit jednotlivce nebo všechny posluchače (například sdílením zkušeností ve dvojicích) do vaší prezentace.
  3. Empaticky. Záleží na tématu vaší prezentace, avšak osvědčenými katalyzátory dobré atmosféry je humor a emoce překvapení. Smutek zase vyvolává soucit.
  4. S mírou. Vtipy, práce s hlasem, gestikulace a nadšení – ano, ALE viz. bod číslo 1.Prostě pozor na moc emocí.

Linda Krumpholcová


[1] Jeho knihu Odhalené emoce (Emotions revealed, 2003) doporučuji všem kdo se chtějí naučit rozpoznávat výrazy tváře a pocity druhých i svoje. Pro zajímavost: v dodatku knihy najdete test schopnosti číst emoce. Výborný je také seriál Anatomie lži (Lie to me 2009-2011), který je Ekmanem inspirován.

[2] Jen pozor na interpretaci! Některým lidem se hůře prokrvují končetiny, takže jejich ledově studené ruce nemusí být nutně znamením nervozity. Při interpretaci emocí je velice důležitý kontext a určitá osobitost každého z nás.

[3] Ekman to píše ve své knize Odhalené emoce na straně 237, v českém vydání. :-)

Přečtěte si také

Tvoříme vlastní obsah, protože vám chceme ukázat jak veřejný projev a komunikační dovednosti mění svět a na jak úžasných projektech máme možnost s pracovat.